Wzór na skarpetki, Projekt etykiety, Grafika na produkt